Kristine Fornes

SUB PROSPEKT av Anne Karin Jortveit,
Translated by Therese Lehne


Tråder mellom fortid og nåtid
av Nina Sundbeck-Arnäs Kaasa


Fortellende tråder/Talking threads av Line Ulekleiv,
Translated by Therese Lehne

Text by Dr Jessica Hemmings