Kristine Fornes
| Bilde Index | Illustrasjoner - Illustrations
Damen som steg til værs i campingstolen sin
Trykk og tegning på papir
The woman who rose into the air
Print and drawing on paper
Illustrasjon til Kua som falt ned fra himmelen. Forunderlige fortellinger fra virkeligheten av Vera Micaelsen
Kagge Forlag AS 2009