Kristine Fornes
| Bilde Index | Illustrasjoner - Illustrations
De grønne barna fra Woolpit 1
Trykk og tegning på papir
The green children of Woolpit 1
Print and drawing on paper
Illustrasjon til Kua som falt ned fra himmelen. Forunderlige fortellinger fra virkeligheten av Vera Micaelsen
Kagge Forlag AS 2009