Kristine Fornes
| Bilde Index | Illustrasjoner - Illustrations
Leiras dronning
Trykk og tegning på papir
The queen of the river Leira
Print and drawing on paper
Illustrasjon til Kua som falt ned fra himmelen. Forunderlige fortellinger fra virkeligheten av Vera Micaelsen
Kagge Forlag AS 2009