Kristine Fornes
| Bilde Index | Illustrasjoner - Illustrations
Det menneskeetende treet
Trykk og tegning på papir
The man-eating tree
Print and drawing on paper
Illustrasjon til Kua som falt ned fra himmelen. Forunderlige fortellinger fra virkeligheten av Vera Micaelsen
Kagge Forlag AS 2009