Kristine Fornes
| Bilde Index | Illustrasjoner - Illustrations

Nøkkelen til kongens port
Tegning og akvarell
The key to the king's gate
Drawing and water-colour
Illustrasjon til Barnas store rim- og reglebok
JM Stenersens forlag 2010