Kristine Fornes
| Bilde Index | Illustrasjoner - Illustrations
Prinsessen
Trykk og tegning på papir
The princess
Print and drawing on paper
Illustrasjon til eventyret Edderkoppen, Barnas store prinsessebok
JM Stenersens Forlag 2006