Kristine Fornes
| Bilde Index | Illustrasjoner - Illustrations
Selvlysende artister
Trykk og tegning på papir
Luminescent people
Print and drawing on paper
Illustrasjon til Kua som falt ned fra himmelen. Forunderlige fortellinger fra virkeligheten av Vera Micaelsen
Kagge Forlag AS 2009