Kristine Fornes
| Bilde Index | Illustrasjoner - Illustrations
Slottet
Trykk og tegning på papir
The castle
Print and drawing on paper
Illustrasjon til eventyret Edderkoppen, Barnas store prinsessebok
JM Stenersens Forlag 2006