Kristine Fornes
| Bilde Index | Illustrasjoner - Illustrations
Smeden
Tegning og akvarell
The blacksmith
Drawing and water-colour
Illustrasjon til Barnas store rim- og reglebok
JM Stenersens forlag 2010