Kristine Fornes
| Bilde Index | Illustrasjoner - Illustrations
Et parti tørrfisk
Trykk og tegning på papir
A load of dried fish
Print and drawing on paper
Illustrasjon til Kua som falt ned fra himmelen. Forunderlige fortellinger fra virkeligheten av Vera Micaelsen
Kagge Forlag AS 2009